Вагондар каталогы

Жабық вагон моделіндегі 11-280.  

 

Теміржолмен колеясы 1520 мм (1435 мм) атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қажет ететін жеке ыдыс, дестеленген және кейбір шашылатын (астық) жүкті тасымалдауға арналған.

Вагонның техникалық сипаттамасы:

Жоба нөмірі: 280.00.000-00
Техникалық талаптары: ТУ 24.05.949-90
Жүк көтергіштігі, т: 68
Шанақ көлемі, м куб.: 168
Ыдыс массасы, т: 26+/-3%
Құрылымдық жылдамдығы, км/сағ: 120
Вагон базасы, мм: 12240
Автотіркеу тіркегішінің осі бойынша вагон ұзындығы, мм: 16970
Вагонның максималды биіктігі, мм: 4694
Шанақтың ішкі өлшемдері, мм:
    бүйірдегі қабырға бойынша биіктік: 2860
    ені: 2764
     ұзындығы: 15724
Жарықтағы көлемі, мм:
Есік қуысы: 3802х2334
Бүйірдегі қабырға тиеу жаб тесігі: 614х365
МЕСТ бойынша габаритке сыйымдылығы 9238-83: 1-АМ (0-Т)

 

Вагон-платформа әмбебап модель 13-2114.

 

Дөңгелектік және шынжыр табан машиналарға, атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қажет етпейтін бір-бірленген, ормандық және басқа да жүктерге арналған.

Вагонның техникалық сипаттамасы :

Техникалық талаптары: ТУ 24.05.001.132-01
Вагон моделі: 13-2114 МЕСТ бойынша І дәрежесі үшін У орындалуға 15150-69
Жүк көтергіштігі, т: 72
Вагон ыдысы массасы, т: 22
Дөңгелек будан рельске есептелген жүктемелігі, кН (тс): 230,5(23,5)
Құрылымдық жылдамдығы, км/сағ: 120
МЕСТ бойынша сыртқы шектік көлемге сыию 9238-83:
    Платформа базасы, мм: 9720
    Автотіркеу тіркегішінің осі бойынша вагон ұзындығы, мм: 14620
    Раманың шеткі арқалығы бойынша ұзындық , мм: 13400
    Рама бойынша ені, мм:2870
Рельстің басынан биіктігі:
    Автотіркеу осіне дейінгі, мм: 1040..1080
    Еденге дейінгі деңгейде, мм:1300
Ось саны, шт: 4
2-остік арбашық моделі: 18-100
Өту алаңы саны: жоқ
Тоқтап тұру тежегішінің саны: бар
Ашық ернеулі еден өлшемі, мм:
     ұзындығы: 13400
     ені: 2870
Еден көлемі, м кв.: 38,45
Сериялық өндіріске берілген жыл : 2001
Буферлер орнату мүмкіндігі: жоқ

 

Төрт білікті тұтас темір жартылай вагон МОДЕЛЬ 12-132.  

Жартылай вагон көп мөлшердегі температурасы +100оС аспайтын, жүкті бекіту мен арту ережелеріне сай қат-қабат және талдық атмосфералық жауын-шашыннан қорғауды қажет етпейтін, температурасы +100оС аспайтын тысталған жүк, агрессивті емес, ұнтақ, шаң ұшпайтын, колеясы 1520 мм ТМД елдері мен РФ темір жолдарында қоғамдық пайдалануға арналған. Жартылай вагон төмен жұмыстағы және шегіне дейінгі орында 50оС минус температурада пайдалану сенімділігімен қамтылумен «У» 1 дәрежелі 15150 МЕСТ бойынша орындалған.Вагонның техникалық сипат тізімі:
Колея ені, мм: 1520
Жүккөтергіштік, т, 70 кем емес
Ыдыс массасы, т: 24±0,48
Дөңгелек буынан рельске түсетін салмақтың максималды статикалық жүктемесі, кН: 230,0
Авто тіркеу тіркегіші осінің ұзындығы, мм, 13920 кем емес
Шанақ мөлшері, м.куб: 88
Құрылымдық жылдамдығы, км/ч: 120
База, мм: 8650
Бүйірлік қабырғаларының жоғарғы оралуына дейін рельс бас тиегі төбесінің деңгейінен ұзындығы, мм: 3780
Шанақтың ішкі өлшемдері, мм:
    Шеткі қабырға көмкерісінің жарықтағы ұзындығы: 12750
    Жоғарғы орап байлаудың жарықтағы ені: 2911
    Биіктік:2330
МЕСТ бойынша сырты шектік көлемі
Шанақтары: 1-ВМ
Арбалар: 02-ВМ
Түсіру жабық тесіктерінің саны: 14

 

Мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған теміржол шаны МОДЕЛЬ 15-150.  

Шан — бұл елдердің жол әкімшілігімен келісілген кезде белгіленген тәртіппен (арбаны ауыстыру, буфермен жабдықталу және тағы басқа) 1435 мм колеяға шығуға мүмкіндігі бар, 1520 мм колеялы темір жолмен мұнай өнімдерін тасымалдауға арналған құрылғы. Шан төменгі жұмыста және минус 50оС температураның маңызды шектеуінде пайдаланумен қамтылған «У» дәрежелі 1 МЕСТ бойынша 15150 жасалған.

Вагонның техникалық өзгешелігі:
Колея ені, мм: 1520
Жүк көтергіштік, т,: 66-дан аспайды
Ыдыс массасы, т: 26,74
Ең жоғарғы дөңгелек буынан рельске,статистикалық есептік жүктеме кН: 230,0
Тіркелу автотіркелу осі бойынша ұзындық, мм, 12020 кем емес
Қазандық көлемі , м.куб.:
    толық: 73,5
    тиімді:72,03
Қазанның ішкі диаметрі, мм: 3000
Қазанның сыртқы ұзындығы, мм: 10818
База, мм: 7800
Консоль, мм: 1500
МЕСТ бойынша сырты шектік көлемі 9238-83: 02-ВМ
Рама ұзындығы, мм: 10800
Конструкциялық жылдамдық, км/ч: 120
Қазандықтағы жұмыс қысымы, МПа,: 0,069 артық емес
Гидравликалық сынақ кезіндегі қазандықтағы қысым, МПа, 0,39 артық емес
Сақтандру клапанының реттелгіш қысымы, МПа: 0,15
Жіберілетін клапан реттегішінің қысымы, МПа: 0,01
Құйылған құралға қазандықтың еңкіштігінің бар болуы: бар
Калибрлік түр: 81


Цементке арналған 4 білікті темір жол жабық хоппер – вагоны МОДЕЛЬ 11-715.

 

Атмосфералық жауын–шашыннан қорғауды қажет ететін цемент және ұнтақ тәріздес  түйіршік жүк тасымалдауға арналған.

Вагонның техникалық өзгешелігі:
Колея ені, мм: 1520
Жүк көтергіштік, т, 67 кем емес
Ыдыс массасы, т: 18,5
Дөңгелек буынан рельске ең жоғарғы статистикалық есептік жүктеме кН: 209,0
Тіркелу автотіркелу осі бойынша ұзындық, мм, 11920 кем емес 11920
Шанақ мөлшері, м.куб.: 55
База, мм: 7700
МЕСТ бойынша сырты шектік көлемі: 1Т
Конструкциялық жылдамдық, км/ч: 120
Рама ұзындығы, мм: 10700
Өтпелі алаңқайдың бар болуы: бар
Тұру тежегішінің бар болуы: бар
Буфер орнату мүмкіндігі: жоқ
Тиейтін жабық тесіктер саны: 4
Түсіретін жабық тесіктер саны: 4
Өндірілу сериясының қойылған жылы: 1966
2-і ості арба моделі: 18-100