«Қазтеміртранс» АҚ-ның қаржылық-экономикалық қызметі

Қаржылық қызмет туралы есеп беру

«Қазтеміртранс» АҚ-ның 2007 жылғы 28 ақпанынан № 234-III қаржылық есеп беруі, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес «Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік туралы», халықаралық стандартқа сәйкес құралады және қаржылық жағдай, қызметтің нәтижесі және компанияның қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді.

«Қазтеміртранс» АҚ-ның қаржылық есеп беруі мыналарды қамтиды : 

1) қаржылық жағдай туралы есеп беру;
2) пайдаcы мен шығыны және өзге жиынтық табыс туралы есеп беру;
3) каражаттың қозғалысы туралы есеп;
4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
5) есепке алу саясаты мен түсіндірме жазба туралы ақпаратты.

Қаржылық есептілікті есепке алу тәртіптері мен шарттары және компаниядағы қған қосымша талаптары Қазақстан Республикасының бухгалтерлерді есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңының халықаралық стандартары мен талаптарына сәйкес белгіленеді. 2014-2015 жылдарына «Қазтеміртранс» АҚ-ның қаржылық есебінің жылдық аудиті қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен сәйкес Делойт» ЖШС-нің тәуелсіз аудиторымен өткізілді.

«Делойт» ЖШС-нің тәуелсіз аудиторларының есеп беруінде «Қазтеміртранс» АҚ-ның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық есептілігі 2015 жылға халықаралық стандартарының қаржылық есептілігінің барлық маңызды аспектілеріне сәйкес делінген. «Делойт» ЖШС-нің аудиторлық тұжырымында қандай да бір жағымсыз пікірлер мен ескертулер болмады.

«Қазтеміртранс» АҚ-ның және оның еншілес ұйымдарының 2015 жылға таза шығыны 238 950 543 мың тенге деңгейін құрады, өткен жылғы нәтижелермен салыстырғанда таза шығыны 35 498 864 мың тенге.

«Қазтеміртранс» АҚ-ның 2015 жылға арналған шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есебі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген «Депозитарийге қаржылық есептілікті ұсыну ережелеріне» сәйкес, жариялылықты қамтамасыз ету мақсатында Қаржылық есептілік депозитарийіне орналастырылды.